Η οικειότητα μεταξύ των συντρόφων κατά τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό

Δεν είναι τυχαίο ότι η γέννηση του πρώτου παιδιού θεωρείται μια κανονιστική κρίση στην οικογενειακή ζωή. Οι σύντροφοι εισέρχονται σε έναν νέο γι' αυτούς ρόλο - αυτόν των γονέων, ο οποίος σίγουρα έχει αντίκτυπο στη συντροφική τους σχέση. Ο τρόπος με τον οποίο θα περάσουν αυτή την κρίση θα επηρεάσει τη μελλοντική τους σχέση και την ποιότητα της οικογενειακής ζωής.