В практиката си срещаме двойки, които искат нещо повече във своята връзка. Някои се опитват да възвърнат отминалата страст помежду си, а други – да оцелеят като двойка. Повратната точка за повечето двойки не е разрешаването на определени несъгласия и конфликти, а намирането на нови начини да се свържат и преодолеят предизвикателствата заедно.

ЕФТ терапевтът помага на двойката да разбере как всеки от партньорите допринася и участва в един повтарящ се негативен модел на взаимодействие – “негативен танц/порочен кръг”, който води до несигурност, разочарование, напрежение и дистанция. Терапевтът помага на партньорите да разрушат „негативния танц“ и да създадат позитивна, сигурна и интимна връзка.

Емоционално фокусираната терапия носи посланието, че хората могат да имат щастливи и удовлетворяващи взаимоотношения. Това е повече от един клинично доказан подход, който помага на двойките да преживяват по-дълбока интимност и да задълбочат доверието и усещането на сигурност помежду си.

Чрез Емоционално фокусираната терапия хората развиват умението да управляват емоциите си вместо да оставят емоциите им да ги управляват. С насоките на един добре обучен ЕФТ терапевт те се научават да идентифицират, преживяват, приемат, изследват, трансформират и управляват емоциите си. В резултат на това стават по-умели в това да отговарят адекватно на възникващите ситуации и по-удовлетворени във взаимоотношенията си.

Основателката на Емоционално-фокусираната терапия – д-р Сю Джонсън – разказва за метода:


„Любовта има огромната способност да лекува опустошителните рани, които понякога животът ни поднася. Любовта засилва усещането ни за свързаност с по-широкия свят. Умението да откликваме с любов е в основата на истински състрадателно цивилизовано общество“.
Сю Джонсън


Теоретични основи

Теоретичните корени на ЕФТ са заложени в Системния подход, който очертава и изследва моделите на комуникация и поведение между партньорите. Също така, ЕФТ използва рамката на Теорията за Привързаността, за да постигне разбирането на потребностите на зрелите взаимоотношения на любов, като добавя и няколко техники от Преживелищната терапия. В същината си ЕФТ е терапевтичен модел, който съдържа и смесва в себе си три подхода:

  • Теория за привързаността
  • Интраперсонален – преживелищен
  • Интерперсонален – системен подход

Ефективността и валидността на ЕФТ са подкрепени със сериозни изследвания

Многобройните изследвания на ефективността на ЕФТ за двойки показват значителното терапевтично въздействие и трайността на лечебните резултати във времето. Партньорите се научават да разбират емоциите си и тези на другия, което ги води до устойчиви пълноценни взаимоотношения. Методът се използва успешно с двойки в Северна и Южна Америка, Европа, Австралия, Нова Зеландия, Африка, Азия, Балканите, независимо от културна, образователна или сексуална принадлежност.