Как се появява ефт в българия?

Емоционално фокусираната терапия навлиза в България през май 2015 с първото обучение – Externship, на 70 професионалисти, проведено от проф. Кириаки Полихрони към International Centre for Excellence in Emotional Focused Therapy (ICEEFT ) – Greek Network, по покана на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността.


Нашият учител

Проф. Кириаки Полихрони е психолог, семеен и групов терапевт, терапевт на двойката, преподавател и супервизор на психотерапевти. Сертифициран обучител и супервизор по ЕФT. Почетен председател на Европейската Асоциация по Фамилна Терапия (EFTA). Член на консултативно-научния екип на Атинския институт „Антропос“, един от първите центрове в Европа, в които се прилага семейна терапия. Член-основател на Гръцката асоциация по системна терапия. Съ-издател на европейското научно списание «Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training».

Обучава и супервизира професионалисти по Емоционално фокусирана терапия и системна семейна и групова терапия. Преподава и изнася уъркшопи в Гърция и в много други страни в Европа и света. 

„Емоционално фокусираната терапия идва да подкрепи двойките и семействата в изграждането на отношения, основани на сигурност и приемане, така че да могат да се справят с предизвикателствата на модерния живот“. – К. Полихрони


През април 2018 МАЛКА група, продължила обучението в метода, завършва специализираното ниво Core skills.


През ноември 2018 Елена Кръстева и Доротея Панова основаваме настоящия Център за емоционално фокусирана терапия с подкрепата на проф. Полихрони и EFT Greek network с цел разпространяването на метода в България и достигането му до все повече двойки и семейства. Засега можем да се похвалим с първия сертифициран терапевт по емоционално фокусирана терапия – Елена Кръстева, която към момента е със статут супервайзър под супервизия. Изключително горди сме, че получихме признанието на ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy – Международен център за качествена грижа в емоционално фокусираната терапия)

Към момента имаме малка общност от колеги, завършили Core skills, с които продължаваме работата си в подхода под супервизията на Елена Кръстева и проф. Полихрони:

 • Антоанета Христова, фамилен психотерапевт
 • Наталия Николова
 • Милена Ненкова
 • Моника Христова
 • Диана Гърланова
 • Диана Алексиева, психолог, системен фамилен и брачен психотерапевт
 • Вася Иванова
 • Станимира Камчева, психолог, системен консултант
 • Боряна Младенова
 • Кръстина Тоткова
 • Румен Рашков

Квалификационни обучения по ЕФТ