Как се появява ефт в българия?

Емоционално фокусираната терапия навлиза в България през май 2015 с първото обучение – Externship, на 70 професионалисти, проведено от проф. Кириаки Полихрони към International Centre for Excellence in Emotional Focused Therapy (ICEEFT ) – Greek Network, по покана на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността.


Нашият учител

Проф. Кириаки Полихрони е психолог, семеен и групов терапевт, терапевт на двойката, преподавател и супервизор на психотерапевти. Сертифициран обучител и супервизор по ЕФT. Почетен председател на Европейската Асоциация по Фамилна Терапия (EFTA). Член на консултативно-научния екип на Атинския институт „Антропос“, един от първите центрове в Европа, в които се прилага семейна терапия. Член-основател на Гръцката асоциация по системна терапия. Съ-издател на европейското научно списание «Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training».

Обучава и супервизира професионалисти по Емоционално фокусирана терапия и системна семейна и групова терапия. Преподава и изнася уъркшопи в Гърция и в много други страни в Европа и света. 

„Емоционално фокусираната терапия идва да подкрепи двойките и семействата в изграждането на отношения, основани на сигурност и приемане, така че да могат да се справят с предизвикателствата на модерния живот“. – К. Полихрони


През април 2018 МАЛКА група, продължила обучението в метода, завършва специализираното ниво Core skills.


През ноември 2018 Елена Кръстева и Доротея Панова основаваме настоящия Център за емоционално фокусирана терапия с подкрепата на проф. Полихрони и EFT Greek network с цел разпространяването на метода в България и достигането му до все повече двойки и семейства. Засега можем да се похвалим с първия сертифициран терапевт по емоционално фокусирана терапия – Елена Кръстева, която към момента е със статут супервайзър под супервизия. Изключително горди сме, че получихме признанието на ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy – Международен център за качествена грижа в емоционално фокусираната терапия)

Към момента имаме малка общност от колеги, завършили Core skills, с които продължаваме работата си в подхода под супервизията на Елена Кръстева и проф. Полихрони:

 • Антоанета Христова, фамилен психотерапевт
 • Наталия Николова
 • Милена Ненкова
 • Моника Христова
 • Диана Гърланова
 • Диана Алексиева, психолог, системен фамилен и брачен психотерапевт
 • Вася Иванова
 • Станимира Камчева, психолог, системен консултант
 • Боряна Младенова
 • Кръстина Тоткова
 • Румен Рашков

Квалификационни обучения по ЕФТ

Свържете се с нас за съвместна работа
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@eftherapybg.elenapsi.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.