ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy – Международен център за качествена грижа в емоционално фокусираната терапия) е посветен на обучаването на здравни професионалисти и довеждането до общественото знание ефикасността на ЕФТ в заздравяването на отношенията.

Всички ние имаме нужда от сигурни, устойчиви и успешни връзки с други близки и значими хора. Изследванията непрексънато доказват, че сигурната привързаност и наличието на удовлетворяващи взаимоотношения са в основата на психичното и физическо здраве.

Основан през 1998 от д-р Сю Джонсън и нейните колеги в Отава, Канада, ICEEFT понастоящем представлява огромна световна общност с 8000 члена, имайки 80 общности и центрове в 80 страни. Разполага с десетки сертифицирани преподаватели по ЕФТ по света, които предлагат образователни курсове и обучение на професионалистите по здравни грижи. Отговаря за сертифицирането на терапевтите по ЕФТ в цял свят. Извършва клинични проучвания в тясно сътрудничество с различни ЕФТ центрове и общности по света.


Д-р Сю Джонсън е клиничен психолог, изследовател, професор, автор на книги, обучител и един от водещите терапевти в терапията на двойката. Изнася лекции и пише книги посветени на привързаността и свързването между хората, науката за любовта, емоционалните травми и прошката. Един от основните създатели и идеолог на Емоционално фокусираната терапия.

Професор в Университета на Отава, Канада и в Alliant University в Сан Диего, Калифорния. Директор на Института за двойки и семейства в Отава, Канада и на Международен Център за качествена грижа в Емоционално фокусираната терапия (ICEEFT), който има многобройни филиали и общности в Северна Америка и Европа.

Да бъдеш „най-доброто, което можеш да бъдеш“, е възможно само, когато си дълбоко свързан с някой друг. Прекрасната самота е за планетите, не за хората.

Сю Джонсън