Какво е семейна терапия?

Семейната терапия е вид психотерапия, която помага на семействата или на индивидите вътре в тях да комуникират по-ефективно, да подобрят начините си на взаимодействие, да идентифицират и решават конфликти. Помага на цялата семейна единица да функционира по-добре, за да се адаптира към нова житейска ситуация. Подобрява съвместното съжителство и удовлетвореността от семейния живот.

В какви случаи можем да ви помогнем?

 • Ако имате влошени отношения в семейството, ако се карате прекалено или не си говорите и това ви носи дискомфорт
 • Ако преживявате трудна семейна ситуация и усещате, че не можете да се справите успешно
 • Ако имате съпружески конфликти и липса на удовлетвореност в партньорските отношения
 • Ако преминавате през развод и смятате, че имате нужда от подкрепа и посредничество
 • Ако срещате трудности в родителството, ако имате различия с партньора/партньорката си в родителския подход и това причинява конфликти
 • Ако някое от децата ви има проблеми в училище, проблемно поведение; ако преживява силна тревожност или има усещане за несправяне; психологическа помощ
 • Ако страдате от някакъв вид емоционално разстройство, включващо стрес, безпокойство, пристъпи на паника, депресия
 • Ако преживявате силна скръб поради загуба
 • Ако има член на семейството с анорексия, булимия или други хранителни разстройства
 • Ако в семейството ви има насилие
 • Ако някой от семейството ви злоупотребява с алкохол или наркотици

Как работи семейната терапия?

Семейната терапия обикновено включва в сесиите всички членове на семейството, които живеят заедно, или част от тях, в зависимост от конкретния проблем. Често, обаче, отделни членове на семейството могат да правят индивидуална терапия.

Работейки със семейния терапевт, членовете на семейството изследват способността си да споделят мисли и изразяват емоции. Осъзнават определени правила, които действат в семейството, разбират ролите, които заемат, и модела на поведението си в семейния контекст. Откриват индивидуалните си и семейни силни страни, както и слабостите си. Научават се на нови по-успешни начини на комуникиране и справяне с определени конфликти.

В нашия център използваме системен подход и емоционално фокусиран подход в семейната терапия. Приемаме уникалните нужди на всеки клиент и работим с всички конфигурации и произходи, в които съществува съвременното семейство.

Продължителност

Зависи от конкретната семейна ситуация и конфликт. Обикновено продължава няколко месеца, но някои семейства може да се нуждаят от по-продължителна и интензивна терапия. Срещите са веднъж или два пъти седмично. Сесията се провежда от двама терапевта и продължава 90 минути. Цената е 120лв.