Доротея Панова е съ-основател на Център за емоционално фокусирана терапия – България. Емоционално фокусиран терапевт под супервизия.

Психолог, системен фамилен психотерапевт и системен арт психотерапевт. Има над двадесетгодишна терапевтична практика с индивиди, семейства и групи.

Член на Българска асоциация по психотерапия, член на Българска асоциация по фамилна терапия.

 

Специализации:

Завършва психология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Системна фамилна психотерапия към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ).

Aрт -психотерапия към Българска асоциация по арт-терапия(БААТ).

Емоционално фокусирана терапия при проф. Кириаки Полихрони International Centre for Excellence in Emotional Focused Therapy (ICEEFT)-Greek Network.

Психодрама – асистентско ниво към Психодрама център Интеракт.

Kурс „Тревожност и депресия“ – Джефри Зайг „Milton H. Erickson Foundation, Phoenix Arizona, USA.

Курс „Йерархия и власт в семейството и в терапевтичния процес“ – Даниел Минучин, Център за семейството „Минучин“ Ню Йорк.

Участва в стандартизирането на клинични извадки на адаптацията за България на редица тестове, между които WISC- 4 Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC- IV) – ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г., DP-3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие, за деца от 0 до 13 години. CARS2.

Conners 3 – Рейтинг скала за оценка на ADHD

Квалифициран обучител на кандидат-осиновители, осиновители и приемни семейства.

Квалифициран обучител и супервизор на екипи в социални центрове и екипи по приемна грижа.

Дългогодишен преподавател към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ и към Българска асоциация по арт-терапия.

Сътрудничества:

Психолог към програма Виктория , където предоставя психологически консултации и води групови срещи със жени, преживели рак на млечната жлеза.

Психолог към фондация „Макове за Мери“, води група за подкрепа на родители, преживели загуба на бебе през бременността или по време на раждането

За контакт:

doroteia@eftherapy.bg ; тел. 0893583231