Сертифицираният терапевт по Емоционално фокусирана терапия е този, чиято експертност и професионална практика на метода е призната от ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy – Международен център за качествена грижа в емоционално фокусираната терапия).

Основните цели на сертифицирането са да промотира качество на практикуването на емоционално фокусираната терапия (EFT) и емоционално фокусираната фамилна терапия (EFFT) и да осигури поддържане на съответния стандарт в супервизирането и обучението в метода.


пътят към сертифицирането

Начално ниво – externship

Началното ниво по Емоционално фокусирана терапия (Externship), което представлява 4-дневно обучение (30 часа), е първото ниво от обучението по Емоционално фокусирана терапия (ЕФТ). Завършването му е необходимо условие, за да станете сертифициран терапевт по ЕФТ.

В него специалистите в областта на психичното здраве се обучават на основните клинични умения, които ще са им необходими, за да станат компетентни емоционално фокусирани терапевти.

Началното ниво (Externship) съчетава теоретични лекции, практически упражнения в клинични умения, наблюдения на терапевтични сесии – на видеозапис и/или на живо, като също така включва изучаване и дискутиране на конкретни клинични случаи и на библиография.

Основни цели

Да повиши компетентността на участниците, за да могат да:

  • Придобият ясно разбиране за основните Системни принципи и за Преживелищния подход в Емоционално фокусираната терапия.
  • Разбират напрежението в двойката и заздравяването на връзката през призмата на Теорията на привързаността и емоциите.
  • Съдействат на партньорите да направят преоценка на онези емоционални реакции, които поддържат напрежението във връзката им.
  • Помагат на партньорите да изградят нови модели на взаимодействие и да създадат позитивни моменти на свързаност.
  • Придобият експертиза да се справят с терапевтични блокажи при работа с двойки.

Кой може да участва ?

Началното ниво се препоръчва за всички професионалисти, които консултират двойки – брачни и семейни терапевти, психиатри, психолози, социални работници, общопрактикуващи лекари, психиатрични сестри, консултанти и обучаващите се в тези професии.

На участниците се препоръчва да прочетат Creating Connection: The practice of EFT на д-р Сю Джонсън преди да се запишат за участие в Началното ниво.

специализирано ниво „основни умения“ – core skills

Специализираното ниво Core skills („Основни умения“) е второто ниво от обучението по емоционално фокусирана терапия и също е необходимо условие, за да станете сертифициран терапевт по ЕФТ.

„Основни умения“ се провежда в малки групи (от около 12 човека) и е разработено така че да усъвършенства клиничните умения необходими за деветте стъпки на ЕФТ. Задълбочава се разбирането на модела и по-нататъшната ангажираност в него чрез активно участие и лични насоки от страна на обучителя.

В нивото се комбинират обучителна информация, практически упражнения, реални демонстрации от сесии с двойки, както и супервизия и консултиране по конкретни случаи на обучаемия.

Обучението се провежда под формата на 4 двудневни обучения, с обща продължителност 48 часа. Разпределено е в рамките на една или две години. За да могат да участват в нивото „Основни умения“, кандидатите трябва да са завършили Началното ниво по ЕФТ Externship и да могат да представят собствената си работа с видео или аудио презентация.

Начално ниво – Externship

4 дни – 28-30 часа

Ниво „Основни умения“ –
Core skills

4 курса по 2 дни – 48 часа

Супервизия от сертифициран супервайзър

Минимум 8 часа