„Всички ние, от люлката до гроба, сме най-щастливи, когато животът ни е организиран като поредица от дълги или къси пътувания, които правим от сигурната база на нашите фигури на привързаност.“

Джон Боулби


„Да бъдеш човек означава да се нуждаеш от другите; и това не е недостатък или слабост.

Д-р Сю Джонсън


какво е ефт?

Емоционално фокусираният подход в терапията на двойки и семейства представлява терапевтичен модел, който поставя акцент върху емоциите като водеща сила в живота на хората. В световен мащаб се е наложил като работещ терапевтичен подход при работа с двойки.

ЕФТ е създаден в началото на 1980 от д-р Сю Джонсън и Лес Гринберг и колегите им в Отава, Канада. От тогава Сю Джонсън развива модела и днес той представлява краткосрочен структуриран подход за терапия на двойки, който обхваща между 12 и 20 сесии.

ЕФТ терапевтът помага на двойката да разбере как всеки от партньорите допринася и участва в един повтарящ се негативен модел на взаимодействие -„негативният танц/порочният кръг“, който води до несигурност, разочарование, напрежение и дистанция. Терапевтът помага на двойката да създаде позитивна, сигурна и интимна връзка.


Прегърни ме здраво – hold me tight

Програма за двойки

Програмата е базирана на 25 години изследвания върху взаимоотношенията в двойката и Емоционално фокусираната терапия (EFT) – съвременен подход за работа с двойки, създаден от д-р Сю Джонсън.

Представлява поредица от 8 обучителни срещи за двойки, които искат да разберат повече за отношенията си и да обогатят връзката си. Използват се презентации, видео, преживелищни упражнения и дискусия между участниците.


Любовта не е глазурата на тортата на живота.
Любовта е основна потребност,
както кислородът и водата.
Когато разберем и приемем това, ще стигнем
по-лесно до сърцевината на проблемите във взаимоотношенията.

Д-р Сю джонсън

за нас

Elena Krasteva / Елена Кръстева

Елена Кръстева

Съ-основател

Doroteia Panova / Доротея Панова

Доротея Панова

Съ-основател