Никой човек не е остров, за себе си сам.
Всеки е парченце от сушата, частица от цялото.
И една буца пръст да потъне в морето, Европа става по-малка.
Както, ако нос е бил отнесен,
или домът на твой приятел, или пък твоят собствен.
Смъртта на всеки човек ме намалява,
тъй като съм част от цялото човечество.
Така че, никога не питай, за кого бие камбаната –
тя бие за теб.

Джон Дън (1572 г. – 1631 г.)


какво е ефт?

Емоционално фокусираният подход в терапията на двойки и семейства представлява терапевтичен модел, който поставя акцент върху емоциите като водеща сила в живота на хората. В световен мащаб се е наложил като работещ терапевтичен подход при работа с двойки.

ЕФТ е създаден в началото на 1980 от д-р Сю Джонсън и Лес Гринберг и колегите им в Отава, Канада. От тогава Сю Джонсън развива модела и днес той представлява краткосрочен структуриран подход за терапия на двойки, който обхваща между 12 и 20 сесии.

ЕФТ терапевтът помага на двойката да разбере как всеки от партньорите допринася и участва в един повтарящ се негативен модел на взаимодействие -„негативният танц/порочният кръг“, който води до несигурност, разочарование, напрежение и дистанция. Терапевтът помага на двойката да създаде позитивна, сигурна и интимна връзка.


Прегърни ме здраво – hold me tight

Програма за двойки

Програмата е базирана на 25 години изследвания върху взаимоотношенията в двойката и Емоционално фокусираната терапия (EFT) – съвременен подход за работа с двойки, създаден от д-р Сю Джонсън.

Представлява поредица от 8 обучителни срещи за двойки, които искат да разберат повече за отношенията си и да обогатят връзката си. Използват се презентации, видео, преживелищни упражнения и дискусия между участниците.


Любовта не е глазурата на тортата на живота.
Любовта е основна потребност,
както кислородът и водата.
Когато разберем и приемем това, ще стигнем
по-лесно до сърцевината на проблемите във взаимоотношенията.

Д-р Сю джонсън

за нас

Elena Krasteva psychotherapist

Елена Кръстева

Фамилен психотерапевт

Doroteia Panova psychoterapist

Доротея Панова

Фамилен психотерапевт