Elena Krasteva and Doroteia Panova
EFT Center Bulgaria

Емоционално фокусираната терапия (ЕФТ) на двойки и семейства представлява терапевтичен модел, който поставя акцент върху емоциите като водеща сила в живота на хората. Създадена през 80-те години в Канада от д-р Сю Джонсън, тя се е наложила в световен мащаб като работещ терапевтичен подход при работа с двойки.

В практиката си срещаме двойки, които искат нещо повече във своята връзка. Някои се опитват да възвърнат отминалата страст помежду си, а други – да оцелеят като двойка. Повратната точка за повечето двойки не е разрешаването на определени несъгласия и конфликти, а намирането на нови начини да се свържат и преодолеят предизвикателствата заедно.
ЕФТ терапевтът помага на двойката да разбере как всеки от партньорите допринася и участва в един повтарящ се негативен модел на взаимодействие -“негативен танц/порочен кръг”, който води до несигурност, разочарование, напрежение и дистанция. Терапевтът помага на партньорите да разрушат „негативния танц“ и да създадат позитивна, сигурна и интимна връзка.

Емоционално фокусираната терапия носи посланието, че хората могат да имат щастливи и удовлетворяващи взаимоотношения. Това е повече от един клинично доказан подход, който помага на двойките да преживяват по-дълбока интимност и да задълбочат доверието и усещането на сигурност помежду си.

Чрез Емоционално фокусираната терапия хората развиват умението да управляват емоциите си вместо да оставят емоциите им да ги управляват. С насоките на един добре обучен ЕФТ терапевт те се научават да идентифицират, преживяват, приемат, изследват, трансформират и управляват емоциите си. В резултат на това стават по-умели в това да отговарят адекватно на възникващите ситуации и по-удовлетворени във взаимоотношенията си.

 София, 1000, ул. “6-ти септември” 33, ет. 6

 +359 893 583 231   info@eftherapy.bg

www.facebook.com/eftherapy.bg