Центърът предоставя психотерапевтични услуги, насочени към двойки и семейства, както и индивидуални консултации.

Какво е психотерапия?

Психотерапията е лечебен метод, използващ терапевтични интервенции с цел преодоляване или намаляване на симптоми на психологически разстройства, психични и/или психологични проблеми.  Това е доброволен процес на личностно израстване и себеосъзнаване, в който клиентът променя някои от нагласите си и поведението си, за да достигне психична зрялост.

Какво е психотерапевт?

Психотерапевтът е експерт, преминал терапевтичен тренинг. Той има познания относно човешкото развитие,  патологията и стратегиите за преодоляване на емоционални трудности.

Психотерапевтът не предписва медикаменти. Ако има необходимост той може да насочи клиента към психиатър или невролог за консултация.


Индивидуална терапия

Целта на индивидуалната терапия може да бъде различна и може да се променя в процеса, съобразно нуждите на клиента. Първоначално е необходимо да се намалят или преодолеят признаците на психологични и психосоматични разстройства, ако има такива.


терапия за двойки

Терапията на двойката се фокусира  върху проблемите, които съществуват във връзката между двама души. Това може да бъдат индивидуални проблеми или симптоми, както и трудности в комуникацията, във вземането на общи решения, в решаването на конфликти.


семейна терапия

Семейната терапия е вид психотерапия, която помага на семействата или на индивидите вътре в тях да комуникират по-ефективно, да подобрят начините си на взаимодействие, да идентифицират и решават конфликти.


Групова терапия

Най-често групите са насочени към определен проблем, например следродилна депресия, трудности в партньорските отношения или родителстването и др. Груповия формат може да бъде много полезен за хора преживели загуба, било то на дете, партньор или друг близък човек.