There are no upcoming events at this time

Курс за двойки „Прегърни ме силно“ – програма за подобряване на партньорските отношения

Търсите ли начин да обогатите, съживите или спасите връзката си? Всички ние имаме нужда от любов, подкрепа и партньорство през целия си живот. Но понякога се нуждаем от малко помощ.

Виж повече »
ЕФТ център, ул. 6 Септември, 33
София, 1000 България
+ Google Map

Група за психологическа подкрепа на бременни

Бременнoстта е период на много интензивни промени, съпътствани от разнообразни емоции. Свикнали сме да свързваме новината за идващото дете с радост и вълнение от предстоящото събитие, но понякога не е само това. Нормално е жените да усещат промени в настроението си, да имат нужда от повече разбиране, подкрепа и внимание. Често жените могат да имат…

Виж повече »

Онлайн група за психологическа помощ на майки след раждането

Ролята на майка е изпълнена колкото с радости и неизпитвани вълнения, толкова и с предизвикателства и трудности. Често жените могат да имат различи емоционални състояния, които да им пречат да влязат в новата си роля с увереност и радост.

Виж повече »

Група за подкрепа при загуба и скръб

През октомври център за ЕФТ стартира група за психологическа подкрепа за хора, които преживяват загуба на близък

Виж повече »

Група за личностно развитие

Център за Емоционално фокусирана терапия организира група за личен опит и развитие, предназначена за хора, които искат да погледнат на себе си по-осъзнато и да намерят решение за лични проблеми и трудности в живота си.

Виж повече »

Онлайн семинар на тема: Загуба и скръб – как да се справим?

Загубата и скръбта са едновременно и събитие, и преживяване, което се случва на всеки човек, независимо дали е възрастен или дете.

Виж повече »

„Безстрашен” – Разпознаване, посрещане и работа с травматичен опит в контекста на помагащите професии – семинар за професионалисти:

Хората нямат нужда от дефиниция на травмата. Необходимо е да можем да почувстваме как страдащият усеща травмата, защото много събития остават в сивата зона извън определението за травма. (д-р Питър Левин)

Виж повече »
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@eftherapybg.elenapsi.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.