Групова терапия

Групите се състоят от около пет до петнадесет участника. Обикновено срещите са веднъж седмично. Някои хора посещават индивидуална и групова терапия едновременно, други се включват само в терапевтична група.

Груповата терапия има някои преимущества, които индивидуалната не може да даде. Опитът показва, че участниците имат голяма полза от това да бъдат чути и да чуят хора, преживяващи същите трудности като тях. Споделянето в група, помага човек да излезе от собствения си омагьосан кръг. Виждайки как другите хора се справят с проблемите и правят положителни промени, може да откриете цяла гама от стратегии за посрещане на собствените си притеснения.

Достатъчна ли е груповата терапия?

За много хора се оказва полезно да участват както в групова, така и в индивидуална психотерапия. Участието в двата вида психотерапия може да увеличи шансовете ви да направите ценни, трайни промени. Ако сте участвали в индивидуална психотерапия и напредъкът ви е спрял, присъединяването към група може да бъде много полезно.

Членовете на групата ще започнат като непознати, но за кратко време вие най-вероятно ще ги видите като ценен и надежден източник на подкрепа!

Групите в нашия център

Група за подкрепа на родители преживели загуба на бебе

Загубата на дете по време на бременността или след раждането е изключително силно и тежко преживяване за семейството. Редица изследвания сочат, че събирането на група от хора с подобни преживявания може да помогне за преодоляване на травмата.