КАКВО Е ПСИХОТЕРАПИЯ?

Психотерапията е лечебен метод, използващ терапевтични интервенции с цел преодоляване или намаляване на симптоми на психологически разстройства, психични и/или психологични проблеми.  Това е доброволен процес на личностно израстване и себеосъзнаване, в който клиентът променя някои от нагласите си и поведението си, за да достигне психична зрялост.

КАКВО Е ПСИХОТЕРАПЕВТ?

Психотерапевтът е експерт, преминал терапевтичен тренинг. Той има познания относно човешкото развитие,  патологията и стратегиите за преодоляване на емоционални трудности.

Психотерапевтът не предписва медикаменти. Ако има необходимост той може да насочи клиента към психиатър или невролог за консултация.

В КАКВИ СЛУЧАИ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

  • Ако преминавате през трудна житейска ситуация и имате нужда от подкрепа, за да се справите по-успешно;
  • Ако страдате от някакъв вид емоционално разстройство, което включва тревожност, страхове, депресия; ако преживявате скръб след загуба;
  • Ако срещате трудности във взаимоотношенията с партньора или други близки;
  • Ако искате да промените определен тип поведение;
  • Ако злоупотребявате с алкохол или други вещества;
  • Ако изпитвате неудовлетвореност от живота си като цяло, от взаимоотношенията си, от начина, по който се справяте;

Продължителност на терапията

Зависи от нуждите на клиента, готовността му и от конкретната ситуация, която го кара да потърси помощ. Най-често терапията продължава от няколко сесии, които се провеждат веднъж седмично, до няколко месеца. Сесията продължава 60 минути. Цената е 80лв.

В индивидуалната терапия използваме системен подход и емоционално фокусирана терапия за индивиди.