КАКВО Е ЕМОЦИОНАЛНО ФОКУСИРАНА ТЕРАПИЯ ЗА ИНДИВИДИ?

Емоционално фокусираната терапия за индивиди (EFIT) представлява лечебен метод, основан на теорията на привързаността, в който се използват системни и хуманистични терапевтични интервенции, фокусирани върху престурктуриране на моделите на свързване със значимите други. Емоцията има основна роля в организирането на вътрешното преживяване и на ключовите модели на взаимодействие с другите.

Чрез Емоционално фокусираната терапия хората развиват умението да управляват емоциите си вместо да оставят емоциите им да ги управляват. С насоките на един добре обучен ЕФТ терапевт те се научават да идентифицират, преживяват, приемат, изследват, трансформират и управляват емоциите си. В резултат на това стават по-умели в това да отговарят адекватно на възникващите ситуации и по-удовлетворени във взаимоотношенията си.

ЦЕЛИ

  • Да създаде корективни преживявания в подрепяща и валидираща среда и да повлияе позитивно оперативните модели на аз-а и другите, съдействайки за устойчива положителна промяна.
  • Да помогне на клиентите да се придвижат към откритост, емоционален отклик и ангажираност, създавайки сигурни отношения с близките си хора.
  • Да помогне на клиентите да формиратна кохеретно усещане за компетентност и адекватност в справянето си с ежедневните и екзистенциални проблеми, разгръщайки пълния си потенциал.

В КАКВИ СЛУЧАИ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

  • Ако преминавате през трудна житейска ситуация и имате нужда от подкрепа, за да се справите по-успешно;
  • Ако страдате от някакъв вид емоционално разстройство, което включва тревожност, страхове, депресия; ако преживявате скръб след загуба;
  • Ако срещате трудности във взаимоотношенията с партньора или други близки;
  • Ако искате да промените определен тип поведение;
  • Ако изпитвате неудовлетвореност от живота си като цяло, от себе си, от взаимоотношенията си, от начина, по който се справяте;

Продължителност на терапията

Зависи от нуждите на клиента, готовността му и от конкретната ситуация, която го кара да потърси помощ. Най-често терапията продължава от няколко сесии, които се провеждат веднъж седмично, до няколко месеца. Сесията продължава 60 минути. Цената е 80лв.