Емоционално фокусираната терапия е терапевтичен модел, който се фокусира върху емоциите като движеща сила в живота ни. Специално за двойките, ЕФТ се е превърнала в свeтовно признат терапевтичен модел.

Емоционално фокусираната терапия за двойки (EFTC) e краткосрочен, структуриран и базиран на изследвания подход, който се основава на разбирането на теорията на привързаността на Джон Боулби, създаден 80-те години на миналия век от канадската терапевтка д-р Сю Джонсън. Терапевтичните интервенции интегрират системния подход на Славадор Минучин и класическите системни школи, както и хуманистичния преживелищен подход на Карл Роджърс.

Всички ние имаме вродена нужда да бъдем свързани и да имаме сигурни, любящи и удовлетворяващи отношения.

Емоционално фокусираният терапевт помага на партньорите да разберат начина, по който участват и съдействат за повторяеми порочни кръгове на взаимодействие, създавайки един „негативен танц“, от който черпят несигурност, разочарование, раздразнение и отчуждение. Терапевтът помага на двойката да промени стъпките на танца, като създаде една позитивна, нежна и сигурна връзка.

В последствие подходът се развива, като по настоящем се използва ефективно в индивидуална (EFIT) и семейна терапия (EFFT) в над 80 страни по света.

Основателката на Емоционално-фокусираната терапия – д-р Сю Джонсън – разказва за метода:


„Любовта има огромната способност да лекува опустошителните рани, които понякога животът ни поднася. Любовта засилва усещането ни за свързаност с по-широкия свят. Умението да откликваме с любов е в основата на истински състрадателно цивилизовано общество“.
Сю Джонсън


Теоретични основи

Теоретичните корени на ЕФТ са заложени в Системния подход, който очертава и изследва моделите на комуникация и поведение между партньорите. Също така, ЕФТ използва рамката на Теорията за Привързаността, за да постигне разбирането на потребностите на зрелите взаимоотношения на любов, като добавя и няколко техники от Преживелищната терапия. В същината си ЕФТ е терапевтичен модел, който съдържа и смесва в себе си три подхода:

  • Теория за привързаността
  • Интраперсонален – преживелищен
  • Интерперсонален – системен подход

Ефективността и валидността на ЕФТ са подкрепени със сериозни изследвания

Многобройните изследвания на ефективността на ЕФТ за двойки показват значителното терапевтично въздействие и трайността на лечебните резултати във времето. Партньорите се научават да разбират емоциите си и тези на другия, което ги води до устойчиви пълноценни взаимоотношения. Методът се използва успешно с двойки в Северна и Южна Америка, Европа, Австралия, Нова Зеландия, Африка, Азия, Балканите, независимо от културна, образователна или сексуална принадлежност.