Елена Кръстева е съ-основател на Център за емоционално фокусирана терапия – България. Сертифициран терапевт, супервизор и обучител под супервизия по емоционално фокусирана терапия към ICEEFT

Психолог, системен фамилен психотерапевт, специализиран във фамилна терапия и терапия на двойката. Работи с групова и индивидуална психотерапия.

Записана в Регистъра на Психотерапевтите към Българска Асоциация по Психотерапия (БАП), член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия. 

специализации:

Завършва със стипендия бакалавър по психология от Атинския Университет Каподистриас. Взима магистърска степен по системна психотерапия от Мадридския Университет Комийяс (CIHS).

Участва в списването на изследването „Семейството в различните култури“, издадено от „Кеймбридж Прес“ и посветено на световно интеркултурално сравнение на семейната институция, представяйки главата за България.

Практикувала е в Испания, Гърция, Латинска Америка. Има участия на международни конгреси по психология на теми семейство и детски проективен тест на личността „На приказките“ (Fairy Tale Test).

Дългогодишен преподавател към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ

Записана в Регистъра на Психотерапевтите към Българска Асоциация по Психотерапия (БАП), член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия, член на Психотерапевтичен Институт по Социална Екология на Личността.

Обучена в Емоционално фокусирания подход от проф. Кириаки Полихрони и
сертифициран терапевт и супервизор по емоционално фокусирана терапия към International Centre for Excellence in Emotional Focused Therapy (ICEEFT) – Greek Network, към момента обучител под супервизия.

Сътрудничества:

Психолог към Акушерски кабинет „Зебра“, където предоставя психологически консултации преди и след раждането, свързани с различни страхове и емоционални трудности

Психолог към фондация „Макове за Мери“, води група за подкрепа на родители, преживели загуба на бебе през бременността или по време на раждането 

За контакт:

elena@eftherapy.bg , тел. 0885121345

Elena Krasteva / Елена Кръстева
Елена Кръстева