За нас

Адресът на нашия сайт: http://site.inahranova.com.

Център по Емоционално фокусирана терапия-България започва своята дейност през 2019 година.

Нашата  цел  е да установим  добри и дълготрайни отношения със своите клиенти, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност .

В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашите лични данни.

За тази цел изготвихме   „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт www.eftherapy.bg

Център по Емоционално фокусирана терапия-България, която управлява уебсайт www.eftherapy.bg, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу , за краткост „данни“,  се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.

Какви лични данни събираме и защо

В зависимост от това какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

При получаване  на информационен бюлетин, с цел да  се информирате за нашите събития и услуги, ние събираме: Име и данни за контакт – имейл адрес  и телефон.

При закупуване на предлаганите от нас услуги: Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, адрес на доставка, телефонен номер, банкова сметка (ако плащате по банков път).

Демографски данни. Данни за пол, дата на раждане, държава.

Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги.

При получаване на обаждане от наша страна, с цел да  се информирате за нашите събития и услуги и подобряване на нашите услуги-обратна връзка, ние събираме: Име и данни за контакт – имейл адрес  и телефон

Цели на обработката: Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите събития. Получавате информационен бюлетин по имейла.

Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения, като изпратите съобщение  с ОТКАЗ на имейл: info@eftherapy.bg или се свържете с администратора за защита на личните данни.

В случай че пожелаете изтриване и заличаване на вашите данни, ние няма да използваме вашите електронни контакти, докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент. Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.

При участие на наше събитие или покупка на продукт ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел  подобряване на нашите услуги. Независимо от къде сте направили вашата регистрация за участие  или  за поръчката – от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходимостта за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на правните ни задължения  за издаване на  счетоводен документ, което  е правно основание за обработване на вашите данни.

Бисквитки

В случай че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта www.eftherapy.bg  и с цел реклама на дружество. Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на Предоставяне на личните данни на трети страни

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за услуга, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните, на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни представители и държавни органи.

Център по емоционално фокусирана терапия – България може да предостави лични данни на трети страни, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или  данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

Срок на съхраняване

Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за услуга или до приключване на възникнал спор.

Център по емоционално фокусирана терапия – България в качеството си на администратор   съхранява личните данни според правните  разпоредби при договорни взаимоотношения  и свързани с отчетната дейности или еднократно за извършване на дадена услуга или предоставяне на  отговор на клиент.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни. Да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай вашите лични данни ще бъдат заличени, ако е изтекъл законовият срок, за който Център по емоционално фокусирана терапия – България е задължена да ги съхранява. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание. Субектът може да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление (свободна форма) за исканото от него право на електронна поща: info@eftherapy.bg

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: гр. София 1000, ул. 6-ти септември 33, ет. 6 или чрез имеил: info@eftherapy.bg

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.

Център по емоционално фокусирана терапия – България може да използва личните данни единствено и само за целите за които са предоставени. Политиката за поверителност и защита  за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018г.