Елена Кръстева е психолог, системен фамилен психотерапевт, специлиазиран във фамилна терапия и терапия на двойката. Работи с групова и индивидуална психотерапия. Съ-основател на Център за емоционално фокусирана терапия – България.

Интимността между партньорите в първите месеци след раждането

Не случайно раждането на първото дете се смята за една нормативна криза в семейния живот. Партньорите влизат в нова за тях роля – родителската, която със сигурност оказва влияние върху партньорските им отношения. Начинът, по който ще преминат през тази криза, ще повлияе на бъдещите им отношения и на качеството на семейния живот.